Aydemirler Makina, Hoşgeldiniz

Bizi Arayın

0212 883 38 89

Bize Yazın

info@aydemirlermakina.com.tr
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

FAALİYET ALANLARIMIZ

Yeni Tesis Kurulumu ve Modernizasyonu,, Entegrasyon ve Rehabilitasyon, Montaj, İmalat ve Bakım

Aydemirler, Çimento sanayinde sektörün gelişimi, üretim kalitesi ve verimliliği için çalışma alanında profesyonelleşti. Sektörde yeni tesis kurulumundan modernizasyonuna, entegrasyonundan rehabilitasyonuna birçok başarılı projeye imza attı.

Çimento sektörü için:

  • Kırıcı
  • Homojenizasyon
  • Hammadde öğütme
  • Ön ısıtıcı
  • Fırın
  • Soğutma
  • Çimento öğütme
  • Paketleme ve yükleme
  • Silo ve stokholler
  • Yakıt Sistemleri

konularında sayısız proje üretti.

- Kırıcı: Çimento üretiminde kırma işlemi, hammadde ocağında üretilen malzemenin fabrikada mevcut bulunan hammadde öğütme sistemine beslenmeye uygun boyuta getirilmesini ifade eder.

Aydemirler Çimento sektöründe kullanılan  Tek Dayanak Kollu Çeneli Kırıcı, Çift Dayanak Kollu Çeneli Kırıcı, Konili Kırıcı, Merdaneli Kırıcı, Tek Şaftlı Çekiçli Kırıcı, Çift Şaftlı Çekiçli Kırıcı sistemlerinin imalatı ve montajında sayısız projede yer almıştır. Aydemirler bakım hizmetlerinde de uzmanlaşan, deneyimli ekip ve özel ekipmanlarıyla kısa sürede ve doğru montaj değerlerinde kırıcı rotoru, gövde plakaları, kırıcı patikası, çene değişimi, hidrolik ve pnömatik sistemlerinin bakımı hizmetlerini veriyor. 


- Homojenizasyon: Kırıcılardan gelen hammaddenin homojenleştirilerek istiflenmesinin sağlandığı hammadde hazırlama kısımlarından biridir. 

Aydemirler Çimento sektöründe kullanılan homojenizasyön stok hollerinin çelik yapı imalat ve montajı stok hol içerisine kazıyıcı yükleyici ve istifleyici sistemlerinin imalat ve montajında sayısız deneyime sahiptir. Aydemirler bakım hizmetlerinde kazıyıcı zincir, kova ve çelik şase bakımı ve değişimi; istifleyici redüktör ve konveyör sistem bakım onarım değişimi konularında da hizmet vermektedir. 


- Öğütme: Çimento sektöründe öğütme işlemi iki kısımda gerçekleşir. Birincisi ara ürün olan klinker üretimi için gerekli hammaddenin öğütülmesi; ikincisi ise ana ürün çimentonun üretilmesi için öğütme prosesi ile ürün için hammadde hazırlanır. ,

Aydemirler Çimento sektöründe öğütme proseslerinde kullanılan;

 Dik ve Yatay Değirmenler 'in imalatı ve montajı ve devreye almada sayısız hizmet vermiştir. Aydemirler bakım hizmetlerinde; 

Dik değirmen gövde ve sıyırıcı plaka değişimleri, Vals ve öğütme tablası bakım ve kaynakları, motor - redüktör grubu bakım ve onarımı, pnömatik ve hidrolik sistemlerinin bakım onarım ve devreye alma. 

Yatay değirmen ( Ball Miling) bilye temini şarjı ve bilye boyutu & ürün boyutu oranı uzman danışmanlık hizmeti, değirmen manto bakımları onarımı ve değişimi, gövde plakaları değişimi, fener dişli ve pinyon dişli imalat&montaj ve bakım-onarımı, motor - redüktör grubu bakım ve onarımı, pnömatik ve hidrolik sistemlerinin bakım onarım ve devreye alma hizmetlerini vermektedir.


- Ön ısıtıcı: 4 veya 6 aşamalı ön ısıtıcı siklonları ara ürün klinker üretim proseslerinin vaz geçilmezidir. 

Aydemirler Çimento sektöründe ön ısıtıcı kulelerin çelik konstrüksiyon bina ve yapı hizmetlerini, 4 veya 6 aşamalı ön ısıtıcı siklonlarının çelik imalatının anlaşmalı firmaları ile siklon içi refrakter beton örümü, proses& ID ve benzeri teknolojik fan guruplarının imalatı ve montajı, kalsinatör ve alev borusu imalatı ve montajı, yakıt tankı ve hattı imalatı ve montajı konularında sayısız projede yer almıştır. Aydemirler bakım hizmetlerin de; Teknolojik fan gruplarının rotor değişimi ve tamiri, gövde bakımları ve balans ayarları, çelik yapıların tüm kaynak ve onarım işlemleri konularında hizmet vermektedir. 


- Döner Fırın : Çimento sektöründe ara ürün klinkerin pişirildiği kısımdır. 

Aydemirler döner fırınlar konusunda Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri olarak değişik uygulamalar için döner fırın tasarım, üretim ve montaj işlerini gerçekleştirmektedir. Aydemirler uzman ortak iş birlikçileri ile fırın yakma sistemleri optimizasyonu fırın ölçüm ve ayarı fırın refrakter malzemeleri, fırın içi oluşumları yıkma aparatları konularında hizmet vermektedir. Aydemirler fırın bakım hizmetlerinde de uzmanlaşan , deneyimli ekip ve özel ekipmanlarıyla kısa sürede ve doğru montaj değerlerinde fırın mantosu, ring, gale, fener dişli değişimi hizmetlerini veriyor.


- Soğutma: Çimento sektöründe ara ürün klinkerin oluştuğu son prosestir.

Aydemirler klinker soğutma hattı konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olarak değişik tasarım ve uygulamalarla klinker soğutma sistemi imalatı ve montaj işlerini gerçekleştirmekteyiz. Aydemirler bakım hizmetleri ile soğutma odalarının bakımı ve plaka değişimleri, soğutma kırıcı rotor ve çene bakım onarım ve değişimi, teknolojik fanların bakımı onarımı ve balans ayarları gibi bir çok konuda hizmet vermektedir. 


- Stok holler: Çimento sektöründe farin, kömür, klinker, çimento vb. hammadde ara ürün ve ürünlerin biriktirildiği çelik veya beton silolar. 

Aydemirler çimento fabrikaların üretim ürün ve stok kapasiterine uygun çelik ve beton siloların imalatını ve montajı ve tozsuzlaştırma çalışmaları konularında hizmet verir. Aydemirler bakım olarak silo içi kemer ve genel temizlik hizmetleri ve silo bakım onarımları konularında hizmet vermektedir. 


- Paketleme ve yükleme: Aydemirler çimento sektöründe çok sık kullanılan döner paketleme, sabit tip paketleme ve açık dolum ve hareketli tip açık dolum ve sistemleri üretimi kurulum ve montajı konusunda sayısız projeye imza atmıştı.