Aydemirler Makina, Hoşgeldiniz

Bizi Arayın

0212 883 38 89

Bize Yazın

info@aydemirlermakina.com.tr
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

POLİTİKALAR

Aydemirler Makina

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI

Aydemirler, sanayi kuruluşlarında imalat, montaj, bakım faaliyetlerinin yerel ve global çerçevede çevre, iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerini azaltmak üzere araştırmalar yapar, kaynakların korunması için çalışır, proseslerini standardize eder, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını ve kazaların önlenmesi ile ilgili faaliyetlerini sürekli geliştirir ve iyileştirir.  Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve etkinliği sürdürmek, çalışan her personelin kişisel sorumlulukları arasındadır.

Amacımız; çevre, iş sağlığı ve güvenliğ ile ilgili öncelikleri iş faaliyetlerimizin her kademesinde uygulamalarımıza entegre etmektir. Bütün çalışma ve sosyal alanlarımızın yasal mevzuata uygun, sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak ve yapılan her faaliyetin çalışanlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf etmek ana hedefimizdir.


Aydemirler, aşağıdakileri taahhüt eder;

  1. Çevre, iş Sağlığı ve Güvenliği yasalarına ve yönetmeliklerine ayrıca müşterilerimizin  Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki gereklerine uymak,
  2. Aydemirler de resmi bir Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini işletmekve üçüncü taraf belgelendirme kuruluşundan  ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgesi almak, sürdürmek,
  3. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek geliştirmek,
  4. Gerçekleştirilen ürün ve hizmetin kalitesi için, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm riskleri belirlemek, belirlenen ve önemli oldukları tespit edilen riskleri, kazaları, yaralanmaları, işten kaynaklanabilecek hastalıkları, çevre kirliliğini ve ramak kala durumlarını önlemek üzere amaç ve hedefleri oluşturmak,
  5. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kazaları ve meslek hastalıklarını yasal mercilere raporlayarak analiz etmek, gereken düzeltici önleyici faaliyetleri yürütmek ve kaynakların kullanımının arttırılmasını, atıkların azaltılmasını ve özellikle yüksekte çalışma ile ilgili risklerin azaltılmasını teşvik etmek,
  6. Çalışma alanımızda bizim için çalışan tüm personel, taşeron, stajyer, tedarikçi, müşterilerimiz ve ziyaretçilerin, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm önerilerini, tehlike ve ucuz atlatma bildirimlerini dikkate alarak sistemi geliştirmek için gerekli faaliyetleri başlatmak, 
  7. Hissedarların, tüm çalışanların, taşeronların, tedarikçilerin ve ziyaretçilerin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlerini geliştirmek üzere eğitimler vermek, ÇİŞG ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunmak, yetkili makamlar, yerel idari birimler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, şirketin faaliyetleri ile ilgili konularda iş birliğinde bulunmak.